Zyprische Wörter
oscarparkhotel_karpas

Maniler 1

Mağusa suru Yümseg
Surun eteği Tümseg
Yemin ed ayrılmaylım
Sürüm sürüm sürümseg

Ayserginin ovası
Su doludur govası
Pençereden görünür
Yarimin gargollası

Bu gelen kimin oğlu
Fesi karanfil dolu
Gururundan geçilmez
Kesesi saman dolu

Gemi gelir hicazdan
Yelkenleri kirazdan
Sanga bir çift sözüm var
Şimdi değil birezden

Ay doğuyor Badmaya
Selam sövle fadmaya
Hazırlasıng döşeği
Geliyorum yadmaya

Yan yanadır damımız
Çifte yanar mumumuz
Söyle banga gomşu gız
Ne zaman düğünümüz?

 

Beyaz gül deste deste
Beni anamdan iste
Eğer anam vermezsa
Git da bubamdan iste

 

Bazar deller çarşıya
Galdık garşı garşıya
Ya gız bul da evlendir
Ya gaçacam Garşı’ya

 

Garanfilim gırmızı
Severim urum gızı
Vermezlarsa ba geni
Yakarım bu Gıbrızı

Endim dereye beglerim
Vay benim emeglerim
Yalınız yata yata
Gurudu kemiglerim

Gara Gara Gazannar
Gara yazı yazannar
Cenned yüzü görmesing
Aramızı bozannar

 

 

Maniler 2

Yasemini ezerim
Dülbendinan süzerim
Merag edme güzelim
Lefgoşada gezerim

Kemanemin teningden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsang
Gurtulamang elimden

Bahcalarda inginar
İnginarın dengi var
Benim simdi sevdigmin
Yanaginda beni var

Dengizde gara balıg
Oggalıgdır oggalıg
İsderim gonuşalım
Aramız galabalıg

Hanay yapdım daş isder
İcine yoldaş isder
Sening gibi güzele
Benim gibi eş isder

Mapısane uşagı
Yandan baglar guşağı
Şaka maka galdırmaz
Çeker sokar bıçağı

Velesbide binersing
Beyaz çorab geyersin
Dovru soyle sevdigim
Hangimizi seversing

Gave işdim telveli
Akıldan etting beni
Öyle bir yar sevdim ki
Hem oynag hem işveli

Padem godum yemeye
Sabah cıkdım gezmeye
Efgarım gezmeg deyil
Sevdigimi görmeye

Hanay isder köşg isder
Penceresi cam isder
Gidi deyyusun gızı
Gıravadlı yar isder

Elmayı atan bilir
Şefdali satan bilir
Bekarlığın halinden
Yalnız yatan bilir

Potinner gaverengi
Yar bulamadı dengi
Benim bir yarim vardır
Adı Osman Efendi

Babudsanin dalları
İsgelenin yolları
Duydum yarim geliyor
Gümüşledim yolları

Maniler 3

Babudsanin dalları
İsgelenin yolları
Duydum yarim geliyor
Gümüşledim yolları

Ay gidiyor batmaya
Selam söyle Fadmaya
Gargolayı onngarsıng
Geliyorum yadmaya

Bir sen söyle bir da ben
şekerisan bal da ben
Has bahcanın gülünden
Bir sen tütün bir da ben.

Bana deller yüzigar
Herkeş dengini arar
Gurdalama derdimi
Söyleyeceg çog şey var.

Ay dovar eleg gibi
Savrılır keleg gibi
Madem mani bilmezsin
Ne ören köpeg gibi.

Bağ olur bosdan olur
Güzeller yaman olur
Ben derdimi annadsam
Bir uzun desdan olur.

Kemanemin telinden
Kimse bilmez halimden
Havada bulut olsan
Gurtulaman elimden.

Kemaneci işlenir
Tabağı gümüşlenir
Çulsuza değer verme
Gün geşdikca güşlenir.

Garamfil demedinan
Söyleyin nebedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan.

Testisi omuzunda
Gözüm kövlü gızında
Düğünümüz olacag
Ayın on dokuzunda.

Endim dere beglerim
Vay benim emeglerim
Yalınız yata yata
Çürüdü kemiklerim.

Deniz dalgasız olmaz
Kapu halkasız olmaz
Ben müfdüye danışdım
Gızlar gocasız olmaz.

Lefge\'nin hurmasına
Gül doldurdum tasına
Ben o gızı alacam
Söz verdim bubasına.

Gıbrız ağzı kelimeler

 

KIBRISLICA TÜRKÇE 
Havlı Bahçe / Avlu
Ayrelli Kuşkonmaz
Arsanafiligo Çift cinsiyetli birisi
Alizavra/Mişaro Gökyeşil (Kertenkele)
Anangın Roggası ? ! ?
Buncaçcık Minicik
Beytambal galsın Eksik kalsın
Bandabulya Belediye pazarı
Bidda Börek
Badadez Patates
Böğün Bugün
Böğüce Bu gece
Belesbit Bisiklet
Basbalya Tokat
Bullez Yer elması
Babavura Uğur böceği
Babutsa Diken inciri
Bavuri Bidon
Birceğez Bir tane
Basdiş Acı badem kurabiyesi
Babuç/Babıç Pabuç
Bandofla Terlik
Badadez Patates
Belo Köpek
Barya Arkadaş grubu
Boru Korna
Bas Otobüs
Buraşda Burada
Büllük Erkek cinsel organı
Bodiri Küçük bardak
Batsali Kocaman
C
Ciracık Yaşlı Rum kadını
Cirilenmek Yuvarlanmak
Çilte Şilte
Ç
Çakizdez Yeşil zeytin
D
Darı Mısır
Dibelig Yakınında / Nerdeyse
Dümen Direksiyon
Domularga/Domadez Domates
Bedbleg Darbuka
Daşşak Taşak/Testis
Drabono / Drada Matkap
Deyneg Sopa
E
Egşi Limon
Eşşeg Eşek
F
Fanella Fanila
Fago İleri derecede görme sorunu olan
Fica Yosun
G
Gocagarı Yaşlı kadın
Gabbar Kapar
Gaggalli Sümük
Garacocco Siyah susam
Gavvolem Allah kahretsin
Gabira Kızarmış ekmek
Gabag Kabak
Gadef Kadeh
Gusbo Kazma
Guli Yavru köpek
Gancelli Bahçe kapısı
Gıccacık Kızcağız
Gıraliçca Kraliçe
Gilli Erkek eşek
Gel be bura Buraya gel
Gave Kahve
Gurgura Boğaz
Gulumbra Bir çeşit turp
Genne Kendine
Govcala Kovalamak
Golifa zannetding galiba Kolay sandın galiba
Gındırık Aralık bırakmak
Göver Koy ver
Gabal Durmaksızın
Gaşa Kasa
Glaç Debriyaj
Garavulli Salyangoz
Gatsavida Tornavida
Gapbella Bere
Gagdır İtmek
Gara Kara
Gagga Kaka
Gatsod Cimri
Gırmızılık Ruj
Gideng? Gidecekmisin?
Geling? Gelecekmisin?
Gidecem Gideceğim
Guduru Ezbere, sıradan
Guduz Kuduz
Gorniz Korniş
Goncoloz Canavar
Golo Kıç
Goma Koyma
Gargara yapmak Ağızda çalkalamak
Garyola Yatak
Galleş Kalleş
Göyneg Gömlek
H
Hasba çıkar Kes sesini
Harnıp Keçiboynuzu
Hade Hadi
Haçan da Ne kadar çabuk!
Haçana beş? Kaç kere?
Haksilo Kes sesini
Hacina Aracı (yerel manada)
I
Ispaho İnce ip
Isbano Köse
İsbirto Kibrit
K
Kakma Tekme
Kahat Kağıt
Klinex Kağıt havlu
Köv Köve Köy / Köye
L
Lollo Şaklaban
Lera Pis
Laşga Gevşek
Leşarga Kaşarlanmış
Lamarina Sac
Lamicana Su şişesiö damacana
Lambasuyu Motorin / Gazyağı
Lenger Kova
Leymonatda Limonata
Lingiri Bir çeşit kıbrıs sopa oyunu
Lilli Para
M
Maksıl Mahsül
Managül Oje
Mısmıl Kaliteli/Sağlam
Magarına bulli Makarna & tavuk
Macun Reçel
Mazgal Sığınak
Mişaro Kertenkele
Miringidi Pis Kokan
N
Napang? Nasılsın?
Napacang? Ne yapıyorsun?
Napayım! Ne yapayım!
O
Oraşda Orada
Ö
Öteğü gün Önceki gün
P
Pataniya Battaniye
Peşgir/Tor Havlu
Potin Ayakkabı
Pünez Raptiye
Puşdirig Puşt Gibi
Piron Çatal
Pisgot Bisküvi
Pirili Misket
Pensa Kerpeten
Pasedembo Kabak çekirdeği
Paneri Hasırdan yapılmış yerel tepsi
Paçavura Paçavra
Renga Kokulu Herring baligi
Refig Arkadaş / Dost
Rayader Radyatör
Rubined Büyük çeşme
S
Seki Basamak
Sakgulli Torba
Saggo Mont/Ceket
Solina Boru
Susta Yay
Sırma Kablo
Sillarga Tavuk Pisliği / kaka
Ş
Şafk Işık
Şaşaroz Şaşkın
Şaşambello Aptal / Salak
Şiro Kazıcı kamyonet
Şişgo Şişman
T
Tapba lamarina Hızlı giden araba
Tabba Tıpa
Tayka Dakika
Tekalemid Araç Yıkama Yeri
Tegne Evye
Drabez Yemek masası
U
Uşgur Uçkur
V
Van Kamyonet
Vordo Vosgo Guello Aptal
Y
Yusufcuk Mandalina
Yüro Tur atmak
Z
Zeflemek Alay etmek
Ziligurti Kes sesini
Zibil Çöp

Yaşanmış ama gerçek

_Napang be refig?

_Napayım sen napang?

_Eeee napacang!

Yau, gideceydim gideyim şehere, ne eşşeg buldum ne araba;

Dedim bizim refiğe, be ge da gave ismarlayım sa,

Dedi ba, ma guduz oldung be? ne gavesi bu sahad. Ben gidiyom da geleyim..

Ma deli olma be sıcagda gideceg şehere? dedi ba, garışma sen, otur oturduğung yerde singir ediyong beni ha!.
Zaten miringidi gibising, leş gibi kokang ingilizden beter. Dedim ge, Ma Who? ma Me?

Dedi ba ha be ha sen! Yavvole bog oldung ta tabağa girding? Yediği naneye bag sen.

Dedim ge, yerimo galsın gaveda, şeher da sen da, hade yörü...

Eee, dedi ba da dedim ge, demeseydi ba derdim ge?!!

Werbeanzeigen